Nyheter Archives - Sida 2 av 2 - HYBRIT

HYBRIT pilotanläggning direktreduktion Luleå

2 juli 2021

HYBRIT: Fossilfri gasvärmning – en förutsättning för fossilfritt stål

HYBRIT tar nu ytterligare ett steg mot fossilfritt stål genom ett projekt för att utveckla möjligheten till fossilfri värmning av den vätgas som behövs i processen.

21 juni 2021

Se SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls VD lämna över den vätgasreducerade järnsvampen

Se sändningen av SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls pressträff den 21 juni för att introducera den vätgasreducerade järnsvampen.

7 juni 2021

LULEÅ: Byggarbeten på Svartöberget

Nu har Hybrit påbörjat arbetet med att bygga ett pilotvätgaslager i Svartöberget. Just nu är aktiviteten hög, bland annat för att öppna de tunnlar som ska leda ner till bergrummet där vätgasen ska lagras.

25 maj 2021

Så blir Sverige först i världen med att producera fossilfritt stål

Hör ledande företrädare från regeringen och HYBRIT:s ägarbolag samtala om hur vi gemensamt klarar industrins omställning i tid, i denna sändning från 24 maj 2021.

20 maj 2021

INBJUDAN: Så blir Sverige först i världen med att producera fossilfritt stål

SSAB, LKAB och Vattenfall bjuder in till rundabordssamtal om HYBRIT-projektet och industrins omställning. Vad krävs för att förverkliga den ambitiösa tidplanen? I ett livesänt rundabordssamtal diskuterar ledande företrädare från regeringen och HYBRIT:s ägarbolag möjligheter och utmaningar i omställningen.

19 maj 2021

HYBRIT: Lös rotorsaken

Vårt samhälle behöver stål men stålindustrin idag släpper ut väldigt mycket koldioxid. Genom HYBRIT-projektet ska SSAB, LKAB och Vattenfall tillsammans ändra på det. Se filmen för att höra mer om vägen till fossilfritt stål.

7 maj 2021

Nu börjar bygget av vätgaslagret i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall bygger ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå. Nu ökar byggaktiviteten runt det kommande vätgaslagret och Hybrit inleder nästa vecka arbetet med att spränga för lagret. Allt jobb sker på dagtid och utöver sprängningarna blir det under den närmaste tiden mer och …

5 mars 2021

HYBRIT: Fossil fri el är nyckeln

Kolet som används i dagens process för att göra järn och stål ska ersättas av vätgas som produceras från vatten och fossilfri el. Se videon för att höra mer om hur fossilfri el och vätgas är nyckeln till det fossilfria stålet.  

15 februari 2021

HYBRIT: It starts in the mine

Den fossilfria resan startar i gruvan hos LKAB. Se videon för att lära känna LKAB:s roll i HYBRIT, det gemensamma initiativet som startats av SSAB, LKAB och Vattenfall för en fossilfri järn- och ståltillverkning.

7 februari 2021

Hybrit rektyrerar

HYBRIT rekryterar nya medarbetare. Just nu söker vi: HSE & Administration Manager (Luleå eller Gällivare) Engineering Manager (Luleå eller Gällivare) Operativ inköpare och redovisningsekonom (Stockholm eller Luleå) Läs mer om tjänsterna och om andra möjligheter att arbeta i en fossilfri framtid.

7 februari 2021

HYBRIT: Forskning och innovation

Innovation genom hela värdekedjan, från järnmalm, via vätgas som produceras med fossilfri el till, färdigt, fossilfritt stål.

7 februari 2021

HYBRIT: A piece of the future

Den största utmaningen för ståltillverkningen på mer än 1000 år.