HYBRIT:s forskningsprojekt RP1 i mål

Onsdagen den 1 september var en stor dag för Hybrits forskningsprojekt RP1. Det var dags att presentera resultaten för en bredare publik i samband med Järnkontorets ESTAD-konferens. Intresset var stort och många lyssnade in, framför allt via den digitala plattformen.

Åhörarna fick lyssna till Hybrits VD Eva Vitell som inledde och avslutade symposiet genom att sätta forskningen i ett större sammanhang. Vid symposiet presenterade representanter för RP1:s sex arbetspacket de övergripande resultaten och slutsatserna inom respektive område:

  • ”Fossil-free iron ore pellets production” presenterades av Charlotte Andersson, LTU
  • “Hydrogen based iron ore reduction” presenterades av Johan Riesbeck, Hybrit Development AB
  • ”Steelmaking from hydrogen reduced iron” presenterades av Carl Allertz, SSAB
  • ”Providing energy for fossil-free steel production and the effects on the electrical power system” presenterades av Tobias Rehnholm, Vattenfall AB
  • “Hydrogen production and storage” presenterades av Nicklas Simonsson, Vattenfall AB
  • “System integration, transition pathways and policy strategies” presenterades av Max Åhman, Lund University

Resultaten av forskningsprojektet publiceras i form av artiklar inom de olika forskningsområden som RP1 omfattade. Vartefter de passerat den akademiska granskningsprocessen publiceras de i vårt digitala forskningsbibliotek här på webben.