HYBRIT:s forskningsprojekt RP1 i mål

Onsdagen den 1 september var en stor dag för Hybrits forskningsprojekt RP1. Det var dags att presentera resultaten för en bredare publik i samband med Järnkontorets ESTAD-konferens. Intresset var stort och många lyssnade in, framför allt via den digitala plattformen.

Åhörarna fick lyssna till Hybrits VD Eva Vitell som inledde och avslutade symposiet genom att sätta forskningen i ett större sammanhang. Vid symposiet presenterade representanter för RP1:s sex arbetspacket de övergripande resultaten och slutsatserna inom respektive område:

  • ”Fossil-free iron ore pellets production” presenterades av Charlotte Andersson, LTU
  • “Hydrogen based iron ore reduction” presenterades av Johan Riesbeck, Hybrit Development AB
  • ”Steelmaking from hydrogen reduced iron” presenterades av Carl Allertz, SSAB
  • ”Providing energy for fossil-free steel production and the effects on the electrical power system” presenterades av Tobias Rehnholm, Vattenfall AB
  • “Hydrogen production and storage” presenterades av Nicklas Simonsson, Vattenfall AB
  • “System integration, transition pathways and policy strategies” presenterades av Max Åhman, Lund University

Resultaten av forskningsprojektet publiceras i form av artiklar inom de olika forskningsområden som RP1 omfattade. Vartefter de passerat den akademiska granskningsprocessen publiceras de i vårt digitala forskningsbibliotek här på webben.

Other news

14 december 2023

Positivt besked om stöd till LKAB och HYBRIT

HYBRIT-initiativet får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet.

1 november 2023

HYBRIT: LKAB blir ansvarigt för bygget av demonstrations-anläggningen i Gällivare

LKAB och Hybrit Development AB har skickat in en kompletterande ansökan till Energimyndigheten om stöd för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Kompletteringen klargör att LKAB ansvarar för uppförandet av den planerade demonstrationsanläggningen och blir huvudmottagare av eventuellt statsstöd.

Hydrogen reduced sponge iron DRI

12 oktober 2022

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik.