Smälta järnsvamp i ljusbågsugn

HYBRIT genomför smältningsförsök i pilotskala i samarbete med Swerim i deras anläggning i Luleå. Försöken inleddes 2019 och beräknas pågå till 2023. I anläggningen genomförs försök att smälta järnsvamp (den produkt i fast form som är resultatet av direktreduktionen) i form av så kallad DRI och HBI i ljusbågsugn. DRI står för Direct Reduced Iron och är järnsvamp i pelletsform. HBI står för Hot Briquetted Iron och är järnsvamp i brikettform (ett flertal järnsvampspellets pressas samman till en större massa).

Sponge iron in the form of DRI and HBI

Det traditionella sättet att framställa stål innebär att syret avlägsnas från järnmalmen med kol och koks i en masugn, i vad som kallas en reduktionsprocess. Det råjärn som tappas ur masugnen är flytande och går vidare i den formen genom processen till det gjuts ut till så kallade ämnen.

HYBRIT-processen innebär att syret tas bort från järnmalmen med hjälp av vätgas. Reduktionen sker vid lägre temperatur och resultatet blir så kallad järnsvamp (direktreducerat järn). Järnsvampen smälts i en ljusbågsugn, som drivs med elektricitet. Ljusbågsugnen kallas även EAF (Electric Arc Furnace).

Besök våra försök i ljusbågugn

Besök den försöksanläggning där vi genomför försök med smältning av DRI och HBI i ljusbågsugn.