Smälta järnsvamp i ljusbågsugn

HYBRIT genomför smältningsförsök i pilotskala i samarbete med Swerim i deras anläggning i Luleå. Försöken inleddes 2019 och beräknas pågå till 2023. I anläggningen genomförs försök att smälta järnsvamp (den produkt i fast form som är resultatet av direktreduktionen) i form av så kallad DRI och HBI i ljusbågsugn. DRI står för Direct Reduced Iron och är järnsvamp i pelletsform. HBI står för Hot Briquetted Iron och är järnsvamp i brikettform (ett flertal järnsvampspellets pressas samman till en större massa).

Sponge iron in the form of DRI and HBI
Järnsvamp i form av DRI och HBI

Det traditionella sättet att framställa stål innebär att syret avlägsnas från järnmalmen med kol och koks i en masugn, i vad som kallas en reduktionsprocess. Det råjärn som tappas ur masugnen är flytande och går vidare i den formen genom processen till det gjuts ut till så kallade ämnen.

HYBRIT-processen innebär att syret tas bort från järnmalmen med hjälp av vätgas. Reduktionen sker vid lägre temperatur och resultatet blir så kallad järnsvamp (direktreducerat järn). Järnsvampen smälts i en ljusbågsugn, som drivs med elektricitet. Ljusbågsugnen kallas även EAF (Electric Arc Furnace).

Besök våra försök i ljusbågugn

Besök den försöksanläggning där vi genomför försök med smältning av DRI och HBI i ljusbågsugn.