Demonstration av elektrisk smältning i ljusbågsugn

Traditionell malmbaserad ståltillverkning innebär att syret tas bort från järnmalmen (järnoxiden) med kol och koks i en masaugn, en process som resulterar i stora utsläpp av koldioxid. I projektet HYBRIT Demonstration kommer SSAB att fasa ut två masugnar och ett koksverk i Oxelösund för att ersätta dem med en elektriskt ljusbågsugn (EAF). Den elektriska ljusbågsugnen gör det möjligt att demonstrera smältning med hög andel vätgasreducerad järnsvamp. Processen kommer att drivas av fossilfri el.

Projektet skapar förutsättningarna för SSAB att introducera fossilfritt stål på marknaden 2026. Det fossilfria stålet, produceras med vätgasreducerad järnsvamp, har samma kvalitet och egenskaper som det stål som produceras av SSAB idag.

Fossil free Steel Slab
Finansieras av Europeiska Unionen