HYBRIT: Fossilfri gasvärmning – en förutsättning för fossilfritt stål

HYBRIT pilotanläggning direktreduktion Luleå

HYBRIT tar nu ytterligare ett steg mot fossilfritt stål genom ett projekt för att utveckla möjligheten till fossilfri värmning av den vätgas som behövs i processen. Nästa steg blir att i ett strategiskt partnerskap utveckla en elektrisk värmelösning för fossilfri vätgas som ska användas i reduktionen av järnmalm i HYBRIT-processen.

SSAB, LKAB och Vattenfall startade tillsammans HYBRIT för att utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktion med fossilfri el och vätgas och på så sätt minimera koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. HYBRIT-tekniken innebär att vi ersätter masugnsprocessen, som använder kol och koks för att ta bort syret ur järnmalmen, med en direktreduktionsprocess där vi använder fossilfri vätgas som framställs av vatten med el från fossilfria energikällor.

För att skapa världens första fossilfria reduktion av järnmalm till järnsvamp, ett centralt steg för fossilfri järn- och ståltillverkning, krävs forskning, utveckling och samarbete. En av utmaningarna på vägen mot fossilfritt stål är möjligheten att kunna värma stora mängder vätgas till höga temperaturer. Genom att göra detta med fossilfri el undviks de utsläpp som uppkommer vid användning av fossila bränslen i värmningen.

– Fossilfri gasvärmning är en viktig komponent i vår banbrytande teknologiska utveckling mot en helt fossilfri värdekedja från gruva till stål, säger Andreas Regnell, strategichef, Vattenfall och ordförande för Hybrit Development AB.

Utvecklingsarbetet sker inom ramen för ett kompletterande projekt med fokus på elektrisk gasvärmning. Projektet sker i samarbete med Kanthal och den första värmaren utvecklas och förbereds nu för testning i HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion med vätgas i Luleå. Värmaren kommer att vara i 250 kW-klassen och om den visar sig framgångsrik så kommer en 1 MW-värmare tas fram. Ambitionen är att utveckla en storskalig värmelösning som kan värma omfattande volymer vätgas upp till 1 000°C. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten.

– Syftet med projektet är utveckla en fossilfri elbaserad värmare av reduktionsgas, det är ett spännande steg liksom all den utveckling som sker inom den fossilfria värdekedjan. Vi tar även sikte på möjligheterna till framtida implementering i storskaliga direktreduktionsanläggningar och på vägen utvecklar vi en stor mängd kunskap på området, säger Eva Vitell, VD för Hybrit Development AB.

Parallellt med den forskning och utveckling som pågår i pilotanläggningen planerar HYBRIT även för en demonstrationsanläggning i industriell skala. Demonstrationsanläggningen för direktreduktion med vätgas ska vara i full gång för att skapa förutsättningarna för fossilfritt stål på marknaden 2026.

Other news

14 december 2023

Positivt besked om stöd till LKAB och HYBRIT

HYBRIT-initiativet får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet.

1 november 2023

HYBRIT: LKAB blir ansvarigt för bygget av demonstrations-anläggningen i Gällivare

LKAB och Hybrit Development AB har skickat in en kompletterande ansökan till Energimyndigheten om stöd för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Kompletteringen klargör att LKAB ansvarar för uppförandet av den planerade demonstrationsanläggningen och blir huvudmottagare av eventuellt statsstöd.

Hydrogen reduced sponge iron DRI

12 oktober 2022

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik.