Så blir Sverige först i världen med att producera fossilfritt stål

Hör ledande företrädare från regeringen och HYBRIT:s ägarbolag samtala om hur vi gemensamt klarar industrins omställning i tid, i denna sändning från 24 maj 2021.

Svensk industri befinner sig i en genomgripande klimatomställning. LKAB, SSAB och Vattenfall är stolta över det gemensamma initiativet HYBRIT, ett teknik- och utvecklingsprojekt med målet att Sverige ska bli världens första producent av fossilfritt stål 2026. Stål är en förutsättning för byggandet av ett modernt, hållbart samhälle och HYBRIT-projektet kan bidra till att reducera Sveriges totala utsläpp med upp till 10 procent och samtidigt skapa nya arbetstillfällen, tillväxt och välfärd.

Men det återstår en rad utmaningar för att omställningen ska lyckas. Tidplanen för omställningen mot fossilfri stålproduktion i Sverige är ambitiös. Redan om tre år behöver bygget av den första fullskaliga anläggningen komma igång. För att industrins klimatsatsningar ska förverkligas behöver stora delar av samhället samverka. Det gäller framför allt myndighetsutövande kopplat till tillståndsprocesser, elförsörjning och finansiering.

Deltagare:

  • Ibrahim Baylan, Näringsminister
  • Per Bolund, Miljö- och klimatminister
  • Martin Lindqvist, VD SSAB
  • Jan Moström, VD LKAB
  • Anna Borg, VD Vattenfall

Samtalet modererades av Mia Odabas