Så blir Sverige först i världen med att producera fossilfritt stål

Hör ledande företrädare från regeringen och HYBRIT:s ägarbolag samtala om hur vi gemensamt klarar industrins omställning i tid, i denna sändning från 24 maj 2021.

Svensk industri befinner sig i en genomgripande klimatomställning. LKAB, SSAB och Vattenfall är stolta över det gemensamma initiativet HYBRIT, ett teknik- och utvecklingsprojekt med målet att Sverige ska bli världens första producent av fossilfritt stål 2026. Stål är en förutsättning för byggandet av ett modernt, hållbart samhälle och HYBRIT-projektet kan bidra till att reducera Sveriges totala utsläpp med upp till 10 procent och samtidigt skapa nya arbetstillfällen, tillväxt och välfärd.

Men det återstår en rad utmaningar för att omställningen ska lyckas. Tidplanen för omställningen mot fossilfri stålproduktion i Sverige är ambitiös. Redan om tre år behöver bygget av den första fullskaliga anläggningen komma igång. För att industrins klimatsatsningar ska förverkligas behöver stora delar av samhället samverka. Det gäller framför allt myndighetsutövande kopplat till tillståndsprocesser, elförsörjning och finansiering.

Deltagare:

  • Ibrahim Baylan, Näringsminister
  • Per Bolund, Miljö- och klimatminister
  • Martin Lindqvist, VD SSAB
  • Jan Moström, VD LKAB
  • Anna Borg, VD Vattenfall

Samtalet modererades av Mia Odabas

Other news

14 december 2023

Positivt besked om stöd till LKAB och HYBRIT

HYBRIT-initiativet får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet.

1 november 2023

HYBRIT: LKAB blir ansvarigt för bygget av demonstrations-anläggningen i Gällivare

LKAB och Hybrit Development AB har skickat in en kompletterande ansökan till Energimyndigheten om stöd för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Kompletteringen klargör att LKAB ansvarar för uppförandet av den planerade demonstrationsanläggningen och blir huvudmottagare av eventuellt statsstöd.

Hydrogen reduced sponge iron DRI

12 oktober 2022

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik.