Vi har gjort det!

Från gruva till stål – världens första fossilfria stål har levererats! Resultatet av HYBRIT-projektet, en första provleverans som är ett stort steg på vägen mot en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning!

Om HYBRIT
Uppdaterad 08 november 2021 Vi har gjort det!
Av Åsa Bäcklin