LULEÅ: Byggarbeten på Svartöberget

Nu har Hybrit påbörjat arbetet med att bygga ett pilotvätgaslager i Svartöberget. Just nu är aktiviteten hög, bland annat för att öppna de tunnlar som ska leda ner till bergrummet där vätgasen ska lagras.

Aktiviteten kring tunnlarna innebär sprängarbeten, de började i mitten på maj 2021 och går nu in i nästa fas. Sprängningar för tunnlar och kommande bergrum sker på vardagar under dagtid. Vårt riktmärke framåt är att spränga en gång per dag, vid enstaka tillfällen kan vi dock behöva spränga ytterligare någon gång samma dag.

Vi har börjat arbetena vid ytan och kommer nu successivt att gå längre in i berget. Det innebär att ljudet från sprängningarna kommer att dämpas vartefter vi går längre ner under markytan.

Sprängarbetena avslutas i september 2021 men därefter pågår ytterligare byggaktivitet på platsen fram till dess att lagret ska tas i drift i maj 2022. Mer information om bygget och piloten för vätgaslagring finns i detta brev och här på webben.

Other news

14 december 2023

Positivt besked om stöd till LKAB och HYBRIT

HYBRIT-initiativet får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet.

1 november 2023

HYBRIT: LKAB blir ansvarigt för bygget av demonstrations-anläggningen i Gällivare

LKAB och Hybrit Development AB har skickat in en kompletterande ansökan till Energimyndigheten om stöd för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Kompletteringen klargör att LKAB ansvarar för uppförandet av den planerade demonstrationsanläggningen och blir huvudmottagare av eventuellt statsstöd.

Hydrogen reduced sponge iron DRI

12 oktober 2022

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik.