Forskning i samarbete

Med HYBRIT-initiativet blir det möjligt för SSAB att bidra genom att Sveriges totala koldioxidutsläpp minskar med tio procent och Finlands med sju procent. Det här är en unik möjlighet för Sverige att ställa om till ett mer hållbart samhälle och ett stort bidrag till att Sverige kan nå uppsatta klimatmål för 2045.

SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls mål är att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål redan 2026. För att nå målet krävs samarbeten mellan utvecklingsbolaget Hybrit Development AB och ägarbolagen SSAB, LKAB, Vattenfall, samt andra aktörer som Energimyndigheten, Lunds universitet, KTH, Luleå tekniska universitet, Sandvik, RISE, SEI och Swerim. Samarbete sker i olika former men huvudsakligen inom ramen för det forskningsprojekt som HYBRIT bedriver.