Fossilfri pelletsproduktion

Den fossilfria järn- och stålproduktionen startar i gruvan. Inom HYBRIT utvecklas tillverkningen av järnmalmspellets genom att använda icke-fossila bränslen i stället för dagens fossila bränslen. Målet för HYBRIT är att utveckla fossilfria pellets, vilket kräver byte av uppvärmningsteknik i förädlingsprocessen.

Tillverkningen har bland annat utvecklats i LKAB:s pelletsverk i Malmberget under 2020-2021. I pelletsverket används bioolja för att ställa om till 100 procent förnybart bränsle. HYBRIT kompletterade LKAB:s befintliga anläggning i Malmberget med en särskild tank för bioolja samt tillhörande rörsystem. Det är världens första fossilfria pelletsverk. Hösten 2020 genomfördes de första lyckade försöken med att producera världens första järnmalmspellets med fossilfritt bränsle och vidareutvecklingen fortgår nu i nästa steg.

Som en del av HYBRIT-konceptet har även försök med andra alternativa värmningstekniker genomförts, så som vätgasförbränning och elektriska värmningstekniker. Dessa försök har skett vid Swerim i Luleå.

Besök - fossilfri pelletstillverkning

I filmen ser du pilotanläggningen i Malmberget och får också se exempel på de försök med andra fossilfria bränslen som sker.