Fossilfri pelletsproduktion

Den fossilfria järn- och stålproduktionen startar i gruvan. Inom HYBRIT sker tester för att utveckla tillverkningen av järnmalmspellets genom att använda icke-fossila bränslen i stället för dagens fossila bränslen. Målet för HYBRIT är att utveckla fossilfria pellets, vilket kräver byte av uppvärmningsteknik i förädlingsprocessen.

Försöken sker bland annat i LKAB:s pelletsverk i Malmberget och pågår 2020-2021. I pelletsverket testas användning av bioolja och målet är att ställa om till 100 procent förnybart bränsle. HYBRIT har kompletterat LKAB:s befintliga anläggning i Malmberget med en särskild tank för bioolja samt tillhörande rörsysftem. Det är världens första fossilfria pelletsverk. Hösten 2020 genomfördes lyckade försök med att producera världens första järnmalmspellets med fossilfritt bränsle.

Som en del av HYBRIT-konceptet genomförs även försök med andra alternativa värmningstekniker, så som vätgasförbränning och elektriska värmningstekniker. Dessa försök sker vid Swerim i Luleå.

Besök - fossilfri pelletstillverkning

I filmen ser du pilotanläggningen i Malmberget och får också se exempel på de försök med andra fossilfria bränslen som sker.