Kraften i ett starkt samarbete

För att bidra till en grönare framtid behöver vi hjälpas åt. HYBRIT är ett initiativ och samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. Med finansiellt stöd från Energimyndigheten och EU:s Innovationsfond utvecklar vi processer och förutsättningar för tillverkning av framtidens fossilfria stål. HYBRIT-initiativet innebär att SSAB planerar att minska utsläppen med ungefär tio procent av Sveriges totala utsläpp och sju procent av Finlands totala utsläpp. HYBRIT är därmed ett avgörande forsknings- och utvecklingsprojekt för att Sverige ska kunna bidra till målen i Parisavtalet. Detta ger Sverige en unik möjlighet att ställa om till ett mer hållbart samhälle och ger ett stort bidrag till att Sverige kan nå uppsatta klimatmål för 2045. I framtiden kan HYBRIT-tekniken användas även i andra delar av världen och bidra till att minska globala utsläpp.

De tre ägarbolagen bidrar med olika delar i värdekedjan, och styrkan ligger i samarbetet. Genom HYBRIT samlas kompetens och resurser för att utveckla en värdekedja där synergier tillvaratas. Tillsammans bär ägarbolagen risker och kostnader samtidigt som resultatet blir så mycket starkare.

SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålbolag med fokus på höghållfast stål. I nära samarbete med sina kunder utvecklar SSAB mer hållfasta stålprodukter och tillämpningar som förbättrar kundernas effektivitet och minskar klimatavtrycket. Bolaget har redan idag industrins mest koldioxideffektiva produktionssystem. SSAB:s mål är att bli först i världen med fossilfritt stål till marknaden redan 2026. Målet är att företaget ska vara fossilfritt senast 2045. HYBRIT-initiativet möjliggör en omställning till helt nya förutsättningar för produktion av fossilfritt stål.

SSAB och HYBRIT

Har du frågor om fossilfritt stål – ställ dem via e-post till SSAB

LKAB

Som global leverantör av hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter skapar LKAB värden i många led – för kunder, samhälle, medarbetare och ägare. LKAB:s strategi styr mot noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till år 2045. Det innebär en historisk omställning i form av förändringar av bolagets verksamhet och en ny position på marknaden som leverantör av koldioxidfri järnsvamp. LKAB har redan idag världens mest klimateffektiva järnmalmsprodukter för den globala stålmarknaden. HYBRIT är en viktig del i utvecklingen mot en koldioxidfri värdekedja från gruva till stål.

LKAB och HYBRIT

Vattenfall

Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vattenfalls mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att det ska bli verklighet samarbetar Vattenfall med andra sektorer och företag där elektrifiering kan användas för att eliminera eller minska koldioxidutsläppen. Elektrifiering och fossilfri vätas är nycklarna till framgång.

Vattenfall och HYBRIT