Demonstration av vätgasbaserad direktreduktion

I demonstrationsanläggningen för vätgasbaserad direktreduktion tar vi nästa utvecklingssteg från tester i labbmiljö och pilotskala, som pågår idag. I demonstrationsanläggningen ska vi demonstrera produktion i industriell skala, vilket är ett nödvändigt utvecklingssteg innan fullt kommersiell drift.

Demonstrationsanläggningen omfattar produktion av vätgas, och tillverkning av järnsvamp genom direktreduktion med vätgas. Anläggningen ska uppföras på Vitåfors industriområde i Gällivare kommun.

Projektet arbetar nu med att studera förutsättningarna på platsen och olika alternativ för att översiktligt utforma processen och placera ut anläggningsdelarna för bästa effektivitet och säkerhet samt lägsta miljöpåverkan. Detsamma gäller för anläggningens externa försörjning av energi och insatsvaror samt leveranser av produkt och biprodukter.

Sponge iron in the form of DRI and HBI

Teknikutveckling

Demonstrationsanläggningen för direktreduktion med vätgas innebär utveckling inom flera teknikområden. Det unika och innovativa i anläggningen är att industrialisera känd teknik och utveckla vissa strategiska teknikområden samt att sätta ihop detta till en helhet – för att möjliggöra och skala upp den fossilfria processen till industriell och kommersiell skala. Utvecklingsarbetet pågår genom studier, i laboratorier samt genom de omfattande testkampanjer som sker i pilotanläggningen för direktreduktion i Luleå. Där optimeras och verifieras tekniska lösningar. Teknikutvecklingen pågår parallellt med anläggningsprojekteringen, arbetet med finansiering och tillståndsarbetet.

Läs mer om HYBRIT:s teknikutveckling av vätgasbaserad direktreduktion.

Finansieras av Europeiska Unionen