Vätgaslagring

HYBRIT bygger en pilotanläggning för vätgaslagring i Svartöberget i Luleå. Anläggningen ska byggas under 2021 och tester kommer att ske 2022-2024. Pilotanläggningen för vätgaslagring byggs i anslutning till pilotanläggningen för direktreduktion och de är anslutna till varandra genom en pipeline. I anläggningen testas hur lagring sker på bästa sätt under markytan i ett bergrum.

I HYBRIT-processen är den fossilfria vätgasen central. Den produceras genom elektrolys av vatten och används i direktreduktionsreaktorn för att ta bort syret från järnmalmspelletsen. Elektrolysen sker med fossilfri el. Den vätgas som ska användas i processen produceras i anslutning till direktreduktionsanläggningen och kan användas direkt eller lagras.

Att lagra vätgas ger en möjlighet att stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt. För att säkra tillgången på fossilfri vätgas är det viktigt att kunna lagra den under säkra och effektiva förhållanden. Anläggningen kommer att byggas enligt de höga krav som gäller och dess säkerhet kommer att granskas noggrant för att säkerställa att kraven från samhälle och myndigheter är uppfyllda.

Läs mer om bygget i detta informationsmaterial

Besök vårt kommande vätgaslager

Följ med på en virtuell tur i vår kommande pilotanläggning för vätgaslagring.