Aktuellt Archives - HYBRIT

14 december 2023

Positivt besked om stöd till LKAB och HYBRIT

HYBRIT-initiativet får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet.

1 november 2023

HYBRIT: LKAB blir ansvarigt för bygget av demonstrations-anläggningen i Gällivare

LKAB och Hybrit Development AB har skickat in en kompletterande ansökan till Energimyndigheten om stöd för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Kompletteringen klargör att LKAB ansvarar för uppförandet av den planerade demonstrationsanläggningen och blir huvudmottagare av eventuellt statsstöd.

Hydrogen reduced sponge iron DRI

12 oktober 2022

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik.

HYBRIT Hydrogen Storage closed for tests

23 september 2022

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri vätgas.

9 september 2022

Ulf Spolander blir ordinarie VD för Hybrit Development AB

Hybrit Development AB:s styrelse har beslutat att utse Ulf Spolander till VD, från och med den 1 september 2022. Ulf som varit tillförordnad sedan 1 december 2021 går nu in som ordinarie VD för bolaget.

HYBRIT Hydrogen Storage closed for tests

16 juni 2022

HYBRIT: Världsunikt bergrumslager för fossilfri vätgas invigs i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall inviger HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag. Invigningen markerar inledningen på den två år långa testperiod som ska pågå fram till 2024.

18 mars 2022

EU:s energikommissionär besöker HYBRIT-pilotanläggningen i Luleå

Kadri Simson, EU:s energikommissionär, besöker HYBRIT-pilotanläggningen i Luleå under sitt besök i Sverige för att uppleva världens första helt fossilfria värdekedja för järn- och stålproduktion. HYBRIT ägs gemensamt av SSAB, LKAB och Vattenfall.

18 februari 2022

HYBRIT: Unikt vätgaslager i Luleå tar form

Bygget av bergrumslagret för fossilfri vätgas i Luleå har nått halvtid och bland annat håller själva stållinern (stålskiktet) inne i Svartöberget på att monteras. Lagret, som blir en viktig del av värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning, är planerat att tas i drift till sommaren.

19 november 2021

Eva Vitell lämnar som vd för Hybrit Development AB

Eva Vitell, VD på Hybrit Development AB, har valt att lämna bolaget. En process för att hitta hennes ersättare har inletts och under en tid kvarstår Eva Vitell som VD.

8 november 2021

COP 26: Från gruva till stål till färdig produkt

Som en del av EU:s sidoevenemang runt COP26 organiserade vi ett intressant möte om att minimera koldioxidutsläppen från hela värdekedjan från gruva still stål till färdig produkt. Missade du evenemanget? Du kan se det i efterhand på Youtube.

6 september 2021

HYBRIT:s forskningsprojekt RP1 i mål

Onsdagen den 1 september var en stor dag för Hybrits forskningsprojekt RP1. Det var dags att presentera resultaten för en bredare publik i samband med Järnkontorets ESTAD-konferens.

18 augusti 2021

Världens första fossilfria stål färdigt för leverans

SSAB har nu producerat världens första fossilfria stål och levererat till kund. Provleveransen är ett viktigt steg på vägen mot en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning och en milstolpe i HYBRIT-samarbetet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall.