INBJUDAN: Så blir Sverige först i världen med att producera fossilfritt stål

SSAB, LKAB och Vattenfall bjuder in till rundabordssamtal om HYBRIT-projektet och industrins omställning. Vad krävs för att förverkliga den ambitiösa tidplanen? I ett livesänt rundabordssamtal diskuterar ledande företrädare från regeringen och HYBRIT:s ägarbolag möjligheter och utmaningar i omställningen.

Samtalet äger rum den 24 maj kl 11.

Svensk industri befinner sig i en genomgripande klimatomställning. SSAB, LKAB och Vattenfall driver det gemensamma initiativet HYBRIT, ett teknik- och utvecklingsprojekt med målet att bygga och industrialisera en fossilfri värdekedja från gruva till stål. Järnmalm, el och stål är en förutsättning för byggandet av ett modernt och hållbart samhälle och den fossilfria värdekedjan kan bidra till att reducera Sveriges totala utsläpp med upp till 10 procent och samtidigt skapa nya arbetstillfällen, tillväxt och välfärd.

Men det återstår en rad utmaningar för att omställningen ska lyckas. Tidplanen för omställningen mot fossilfri järn- och stålproduktion i Sverige är ambitiös. Målet är att vara först med fossilfritt stål i kommersiella volymer på marknaden 2026. Redan om tre år behöver bygget av den första fullskaliga anläggningen för tillverkning av järnsvamp komma igång. För att industrins klimatsatsningar ska förverkligas behövs samverkan och acceptans från samhället. Det offentliga behöver även bidra med att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en omställning, som mer effektiva tillståndsprocesser och nödvändig infrastruktur.

Deltagare:

  • Ibrahim Baylan, Näringsminister
  • Per Bolund, Miljö- och klimatminister
  • Jan Moström, vd LKAB
  • Martin Lindqvist, vd SSAB
  • Anna Borg, vd Vattenfall

Moderator: Mia Odabas

Välkommen att ta del av webbsändningen som börjar den 24 maj kl 11.

Other news

14 december 2023

Positivt besked om stöd till LKAB och HYBRIT

HYBRIT-initiativet får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet.

1 november 2023

HYBRIT: LKAB blir ansvarigt för bygget av demonstrations-anläggningen i Gällivare

LKAB och Hybrit Development AB har skickat in en kompletterande ansökan till Energimyndigheten om stöd för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Kompletteringen klargör att LKAB ansvarar för uppförandet av den planerade demonstrationsanläggningen och blir huvudmottagare av eventuellt statsstöd.

Hydrogen reduced sponge iron DRI

12 oktober 2022

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik.