Jobba med HYBRIT

Vad är HYBRIT?

Hybrit Development AB är ett samägt bolag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall med cirka 35 anställda. HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology och visionen är en fossilfri framtid. Vi tar fram tekniker för en fossilfri, vätgasbaserad, järn-och stålframställning och driver omställningen av värdekedjan för fossilfri gruv- och stålindustri. Hybrit bedriver på så sätt inte egen produktion av järn eller stål utan arbetar med affärskritisk teknikutveckling tillsammans med våra ägarbolag. Vi anlitar även konsulter och externa parter, men med en viss mängd tillsvidareanställda som bas. Idag arbetar cirka 200 personer totalt inom och runt Hybrit.

Lediga jobb

HYBRIT är beroende av god kompetensförsörjning – främst inom forskning, utveckling och teknisk expertis (exempelvis vätgas och direktreduktion). Vår teknik kräver lång erfarenhet, vanligen seniora ingenjörer, konstruktörer, projektledare och experter. Ofta anställer vi, eller lånar in, kompetens från våra ägarbolag. I de fall vi söker extern kompetens så gör vi det vanligen via rekryteringsföretag och sociala medier. Följ oss gärna här på www.hybritdevelopment.se, när det finns en ledig tjänst ser du den även här. Vi svarar alltid på förfrågningar, men tar tyvärr inte emot spontanansökan via e-post med hänsyn till GDPR.

Praktikmöjligheter och examensarbete

Långsiktig kompetensförsörjning är viktigt och vi samarbetar med universitet och forskningsinstitut. HYBRIT arbetar i projektform och har inga egna resurser för att handleda praktikanter eller examensarbeten. Om du är intresserad av att göra praktik eller examensarbete med koppling till vårt område välkomnar vi dig att ta kontakt med våra ägarbolag: SSAB, LKAB och Vattenfall.

Skolor och utbildning

HYBRIT bidrar till nytänkande och innovation i samhället. Det betyder att vi gärna delar med oss av vår kunskap och forskning. Däremot har vi begränsade möjligheter att besvara frågor kopplat till skolarbeten eller att delta vid seminarier eller liknande som inte är direkt kopplade till vårt eget forskningsområde. Vi har en stark anknytning till exempelvis LTU, KTH och andra institut. Du kan läsa mer om vår teknik, forskning och process här på vår webbplats. Söker du annan information kring HYBRIT ges den bäst av ägarbolagen SSAB, LKAB och Vattenfall.

Hybrit rekryterar specialister inom Vätgasområdet

Nu öppnas nya möjligheter att få arbeta i en spännande miljö med världsunik utveckling för en fossilfri framtid!

Hybrit Development AB är ett joint venture mellan SSAB, LKAB och Vattenfall som utvecklar tekniker för en långsiktigt hållbar fossilfri järn-och stålframställning. Bolaget driver projekt tillsammans med institut och samarbetspartners för att utveckla och industrialisera en fossilfri processlösning. Det pågår försök i simulerad industriell pilotskala för direktreduktion av järnmalm med vätgas som produceras i försöken, byte av bränsle för pelletisering av järnmalm, försök med smältning i ljusbågsugn och underjordisk lagring av vätgas. En demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm baserad på vätgas i kommersiell skala är under förberedelse för start 2026.

Inom Hybrits fossilfria framtida värdekedja spelar industriella processer för säkerhet, produktion, trycksättning, transport och kemiska egenskaper av vätgas en central roll! Tycker du att det låter intressant och spännande?

Vi fortsätter nu inom Hybritbolaget att bygga upp vår kompetens långsiktigt och förstärker vår organisation med nya medarbetare inom vätgasområdet. Det vi söker är totalt fyra specialister med placering i Luleå och en projektchef till Gällivare

Även efter denna förstärkning fortsätter vi att vara ett litet forsknings-och teknikbolag. Vi är framförallt ett samarbetsprojekt och många som arbetar inom Hybritprojekten är anställda på ägarbolagen och forskningsinstituten.

Vi kan erbjuda en unik resa inom senaste teknologin. Du behöver tycka om utmaningar, att lösa problem som ett team och enjoy the ride – vi har fantastiskt kul på vägen!

Har ovan väckt din nyfikenhet? Vi hoppas att fler vill vara med på resan!

Läs annonserna och ansök via länkarna nedan. Har du frågor och funderingar kring specialistrollerna, kontakta samarbetspartnern Hudson Nordic: Helen Förnemark på  helen.fornemark@hudsonnordic.com eller Fredrik Ålund på Fredrik.alund@hudsonnordic.com

Ansökan skickas till: https://hudsonnordic.se/jobs/

Sista ansökningsdag: 2021-08-15

Läs mer: https://www.hybritdevelopment.se/

Just nu söker vi:

  • 2 Senior Process Engineer H2 Hydrogen
  • 1 Plant Engineer Hydrogen Production & Storage
  • 1 Projektingenjör Automation (Project Engineer Automation)
  • 1 Project Manager Hydrogen Plant & Power Supply