Jobba med HYBRIT

Vad är HYBRIT?

Hybrit Development AB är ett samägt bolag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall med cirka 35 anställda. HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology och visionen är en fossilfri framtid. Vi tar fram tekniker för en fossilfri, vätgasbaserad, järn-och stålframställning och driver omställningen av värdekedjan för fossilfri gruv- och stålindustri. Hybrit bedriver på så sätt inte egen produktion av järn eller stål utan arbetar med affärskritisk teknikutveckling tillsammans med våra ägarbolag. Vi anlitar även konsulter och externa parter, men med en viss mängd tillsvidareanställda som bas. Idag arbetar cirka 200 personer totalt inom och runt Hybrit.

Lediga jobb och intresseanmälan

HYBRIT är beroende av god kompetensförsörjning – främst inom forskning, utveckling och teknisk expertis (exempelvis vätgas och direktreduktion). Vår teknik kräver lång erfarenhet, vanligen seniora ingenjörer, konstruktörer, projektledare och experter. Ofta anställer vi, eller lånar in, kompetens från våra ägarbolag. I de fall vi söker extern kompetens så gör vi det vanligen via rekryteringsföretag och sociala medier.

Här kan du se våra lediga tjänster och du har också möjlighet att skicka in en intresseanmälan genom att klicka på Connect.

Praktikmöjligheter och examensarbete

Långsiktig kompetensförsörjning är viktigt och vi samarbetar med universitet och forskningsinstitut. HYBRIT arbetar i projektform och har inga egna resurser för att handleda praktikanter eller examensarbeten. Om du är intresserad av att göra praktik eller examensarbete med koppling till vårt område välkomnar vi dig att ta kontakt med våra ägarbolag: SSAB, LKAB och Vattenfall.

Skolor och utbildning

HYBRIT bidrar till nytänkande och innovation i samhället. Det betyder att vi gärna delar med oss av vår kunskap och forskning. Däremot har vi begränsade möjligheter att besvara frågor kopplat till skolarbeten eller att delta vid seminarier eller liknande som inte är direkt kopplade till vårt eget forskningsområde. Vi har en stark anknytning till exempelvis LTU, KTH och andra institut. Du kan läsa mer om vår teknik, forskning och process här på vår webbplats. Söker du annan information kring HYBRIT ges den bäst av ägarbolagen SSAB, LKAB och Vattenfall.