Direktreduktion med vätgas i pilotskala

HYBRIT genomför försök med direktreduktion av järnmalmspellets med vätgas i vår pilotanläggning i Luleå. Försöken pågår under 2020-2024, från och med våren 2021 med fossilfri vätgas. I anläggningen finns en direktreduktionsreaktor där reduktionen sker och ett antal elektrolysörer för produktion av vätgas med fossilfri el.

Direktreduktion innebär att järnmalm, som främst utgörs av olika järnoxider, reduceras till en porös, solid produkt av rent metalliskt järn – järnsvamp – vid temperaturer under järnets smältpunkt. Reduktionen innebär att syret tas bort från järnmalmen, vilket är en förutsättning för stålproduktionen. I en traditionell process sker detta med hjälp av kol eller koks medan i HYBRIT-processen sker reduktionen med fossilfri vätgas.

Att använda vätgas i stället för kol och koks vid reduktionen gör HYBRIT:s process till ett fossilfritt alternativ till masugnsprocessen. HYBRIT-processen baseras på kommersiellt beprövade direktreduktionsprocesser, där reduktionen sker med naturgas.

I HYBRIT-processen används vatten och fossilfri el för att skapa vätgasen. När väte reagerar med järnoxid bildas vatten i stället för koldioxid. Vattnet kan sedan återanvändas för elektrolys vid vätgasproduktion.

Besök HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion

Följ med på ett besök till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion med vätgas. Här pågår försök direktreduktion och produktion av vätgas.

Mer information om Hybrits anläggning för direktreduktion

I den här filmen berättar vi mer om HYBRIT:s anläggning för direktreduktion och produktion av vätgas.