En fossilfri framtid

HYBRIT ska revolutionera järn- och stålbranschen. SSAB, LKAB och Vattenfall har startat HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) för att tillsammans utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktion med fossilfri el och vätgas och på så sätt minimera koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. HYBRIT-tekniken innebär att vi ersätter masugnsprocessen, som använder kol och koks för att ta bort syret ur järnmalmen, med en direktreduktionsprocess där vi använder fossilfri vätgas som framställs av vatten med el från fossilfria energikällor. Istället för koldioxid bildas vattenånga. Vi skapar därmed världens första fossilfria reduktion av järnmalm till järnsvamp, ett centralt steg för fossilfri järn- och ståltillverkning. För att lyckas krävs forskning, utveckling och samarbete.

Innovationskraft och samarbete

Den svenska järn- och stålindustrin är redan klimateffektiv i internationell jämförelse, men det räcker inte. Därför startades HYBRIT-initiativet tillsammans av SSAB, LKAB och Vattenfall och olika delar inom initiativet får finansiellt stöd från Energimyndigheten och EU:s Innovationsfond. Målet är en samlad, unik värdekedja från gruva till fossilfritt stål. Stålindustrin står idag för ungefär tio procent av Sveriges koldioxidutsläpp och sju procent av de globala utsläppen. Det ändrar vi genom vår pågående forskning och innovation.

Starten av HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion med vätgas

Det första fossilfria stålet i världen 2026

Sedan 2016 har HYBRIT arbetat för utvecklingen av världens första fossilfria stål genom unik teknologi. Vägen dit går bland annat genom vår pilotanläggning för direktreduktion i Luleå som stod färdig 2020, den första i sitt slag. I anläggningen pågår experimentell utveckling av en process för att reducera järnmalm med fossilfri vätgas, som spjälkas från vatten i elektrolysörer. I anslutning till pilotanläggningen har HYBRIT även anlagt ett underjordiskt lager för vätgas som ska vara i drift från 2022 till 2024. Hos LKAB Malmberget har HYBRIT också genomfört unika långtidsförsök av pelletstillverkning med icke-fossila bränslen för att nå en fossilfri produktion av järnmalmspellets. Försöken har varit lyckade och hösten 2020 tillverkades världens första fossilfria pellets.

Samtidigt med utvecklingen i pilotanläggningen för direktreduktion förbereder vi nästa steg, en demonstrationsanläggning som vi planerar att ta i drift för att skapa förutsättningarna för fossilfritt stål på marknaden 2026. Här ska en fossilfri värdekedja från järnmalmspellets till stål för första gången demonstreras i större skala.