Ulf Spolander blir ordinarie VD för Hybrit Development AB

Hybrit Development AB:s styrelse har beslutat att utse Ulf Spolander till VD, från och med den 1 september 2022. Ulf som varit tillförordnad sedan 1 december 2021 går nu in som ordinarie VD för bolaget.

– Jag är hedrad att få förtroendet att leda Hybrit Development AB. Det är med stolthet jag betraktar de resultat vi nått tillsammans så här långt. Jag ser fram emot att fortsätta den spännande resa Hybrit gör som forsknings- och teknikutvecklingsbolag med fokus på en fossilfri värdekedja för järn- och stålindustrin. En viktig pusselbit i den helt nödvändiga klimatomställningen, säger Ulf Spolander.

Ulf Spolander, VD för Hybrit Development AB

Ulf Spolander började på Hybrit Development AB den 1 september 2020 som Chief Financial Officer och tillträder nu alltså rollen som ordinarie VD.

– Jag är glad att Ulf valt att acceptera förtroendet, säger Lars Ydreskog, styrelseordförande i Hybrit Development AB. Ulf har visat stort engagemang i sina tidigare roller i Hybrit och kommer att axla rollen som VD på ett utomordentligt bra sätt.

Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt LKAB, tillträdde som ordförande för Hybrit Development AB:s styrelse i samband med bolagets årsstämma strax före sommaren. Styrelsen består i övrigt av Martin Pei, CTO SSAB och Andreas Regnell, chef Strategic Development Vattenfall. Ordförandeskapet växlar enligt praxis vartannat år mellan de tre representanterna för SSAB, LKAB respektive Vattenfall.

För ytterligare information, kontakta

Hanna Hoikkala, SSAB, hanna.hoikkala@ssab.com, 073-655 11 17

Mikko Viitala, LKAB, mikko.viitala@lkab.com, 070 309 8163 

Magnus Kryssare, Vattenfall, magnus.kryssare@vattenfall.com, 076-769 56 07