Anläggningar-arkiv - HYBRIT

13 september 2023

HYBRIT pilotanläggning direktreduktion, Luleå

Pilotanläggning för direktreduktion med vätgas i Luleå.

24 augusti 2023

HYBRIT pilotanläggning bioolja Malmberget

HYBRITs anläggning för bioolja som används vid tillverkning av fossilfria järnmalmspellets.

24 augusti 2023

HYBRIT pilotanläggning direktreduktion, Luleå

Pilotanläggning för direktreduktion med vätgas i Luleå.

24 augusti 2023

HYBRIT pilotanläggning direktreduktion, Luleå

Pilotanläggning för direktreduktion med vätgas i Luleå.

24 augusti 2023

LKAB Vitåfors

24 augusti 2023

HYBRIT vätgaslager