HYBRIT pilotanläggning bioolja Malmberget

HYBRITs anläggning för bioolja som används vid tillverkning av fossilfria järnmalmspellets.


Foto: Per Juntti/LKAB

Copyright: Inga restriktioner

image | jpeg 4.9 MB
Ladda ner
Biooljeanläggning