Martin Lindqvist, CEO SSAB

Foto: SSAB

Copyright: Endast för redaktionellt bruk

Bild | JPEG