HYBRIT:s uppdrag

  • Driver omställningen mot en fossilfri värdekedja från gruva till stål med fossilfri el och vätgas.
  • Ger de tekniska förutsättningarna för att minimera koldioxidutsläppen från järn- och stålindustrin.
  • Skapar en forsknings- och utvecklingsplattform för företag i värdekedjan att samverka och skapa de bästa förutsättningarna för det fossilfria stålet.