HYBRIT: Forskning och innovation

Innovation genom hela värdekedjan, från järnmalm, via vätgas som produceras med fossilfri el till, färdigt, fossilfritt stål.

Om HYBRIT
Uppdaterad 11 februari 2021 HYBRIT: Forskning och innovation
Av Åsa Bäcklin