HYBRIT: A piece of the future

Den största utmaningen för ståltillverkningen på mer än 1000 år. SSAB, LKAB och Vattenfall startade HYBRIT, ett initiativ för att producera fossilfritt stål genom att använda el och vätgas. Målet är att i princip eliminera koldioxidutsläppen.

Hör mer om HYBRIT-projektet och resan mot det fossilfria stålet. Hör Hybrit och representanter för ägarbolagen berätta om utmaningar för att få allt på plats inför öppningen av pilotanläggningen för direktreduktion, behovet av en omställning till en koldioxidfri ekonomi och att introducera fossilfritt stål på marknaden.

Om HYBRIT
Uppdaterad 11 februari 2021 HYBRIT: A piece of the future
Av Åsa Bäcklin