HYBRIT: A piece of the future

Den största utmaningen för ståltillverkningen på mer än 1000 år. SSAB, LKAB och Vattenfall startade HYBRIT, ett initiativ för att producera fossilfritt stål genom att använda el och vätgas. Målet är att i princip eliminera koldioxidutsläppen.

Hör mer om HYBRIT-projektet och resan mot det fossilfria stålet. Hör Hybrit och representanter för ägarbolagen berätta om utmaningar för att få allt på plats inför öppningen av pilotanläggningen för direktreduktion, behovet av en omställning till en koldioxidfri ekonomi och att introducera fossilfritt stål på marknaden.

Other news

1 november 2023

HYBRIT: LKAB blir ansvarigt för bygget av demonstrations-anläggningen i Gällivare

LKAB och Hybrit Development AB har skickat in en kompletterande ansökan till Energimyndigheten om stöd för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Kompletteringen klargör att LKAB ansvarar för uppförandet av den planerade demonstrationsanläggningen och blir huvudmottagare av eventuellt statsstöd. Samtidigt minskas det ansökta stödbeloppet från tidigare 4,9 miljarder till 3,7 miljarder kronor. HYBRIT-samarbetet för fossilfri …

Hydrogen reduced sponge iron DRI

12 oktober 2022

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik.

HYBRIT Hydrogen Storage closed for tests

23 september 2022

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri vätgas.