Samrådshandlingar

På denna sida kan du ladda ner samtliga handlingar som rör samråd kring Hybrits demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm. 

Om du önskar få dem utskrivna och skickade via post, kontakta oss på samrad@hybrit.se


Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i samband med samrådet.

 
180