Andreas Regnell – Vattenfall, ordförande HYBRIT styrelse

Copyright: Inga restriktioner

Bild | JPEG