Andreas Regnell, Vattenfall, HYBRIT styrelse

Copyright: Endast för redaktionellt bruk

Bild | JPEG