Andreas Regnell – Vattenfall, ordförande HYBRIT styrelse

Copyright: Endast för redaktionellt bruk

Bild | JPEG