Historisk omställning för LKAB

Den 23 november 2020 presenterades LKAB:s nya strategi för framtiden. Strategin innebär den största omställningen i bolagets 130-åriga historia och stakar ut vägen mot noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till 2045. Strategin understryker vikten av det gemensamma utvecklingsarbete som drivs tillsammans av SSAB, LKAB och Vattenfall inom ramen för HYBRIT-initiativet.

– Det är mycket positivt att LKAB vill utveckla sin strategi och verksamhet mot sin och vår gemensamma fossilfria framtid. Detta visar tydligt att HYBRIT och vätgasen ger förutsättningar för stora affärsmöjligheter på kort och lång sikt. Dagens besked från LKAB betonar åter vikten av att HYBRIT:s ägarbolag och övriga aktörer behöver hålla fullt fokus på vår gemensamma ambition att HYBRIT:s demoanläggning ska leverera det första fossilfria stålet 2026, säger Andreas Regnell, strategichef, Vattenfall och ordförande för HYBRIT.

Att LKAB vill ta HYBRIT-tekniken vidare och ställa om sin produktion visar på långsiktiga nyttor av det arbete som sker inom HYBRIT. Initiativet handlar om att få bort fossila bränslen i hela värdekedjan, från gruva till färdig stålprodukt.

Den förnyade strategin innebär ingen förändring i LKAB:s ambitioner vad gäller HYBRIT och det gemensamma initiativet. Dessa ambitioner står fortsatt starka.

Mer information om den nya strategin finns på LKAB:s webb. 

LKAB:s pressmeddelande om strategin.

180