El- & Instrumentingenjör till Hybrits pilotanläggning för direktreduktion

HYBRIT Development AB är ett gemensamt initiativ ägt av de tre företagen LKAB, SSAB och Vattenfall. Målet med Hybritinitiativet är att ta fram världens första fossilfria malmbaserade järn- och ståltillverkning. Vätgasbaserad direktreduktion av järnmalm är en central del av HYBRITs tekniska utvecklingsarbeten och försök i en simulerad industriell miljö ett viktigt nästa steg. En anläggning för pilotförsök är under byggnation i Luleå och planeras tas i drift hösten 2020.

Försöken i pilotanläggningen kommer att genomföras kampanjvis. Varje kampanj kommer att pågå under ett flertal (4-8) veckor då anläggningen producerar dygnet runt. Kampanjarbetet är av operativ karaktär och genomförs med både skiftgångs- och dagtidspersonal. Mellan kampanjerna kommer arbetet ske dagtid.

Om tjänsten

Tjänsten El- & Instrumentingenjör ingår i en grupp som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av HYBRITs pilotanläggning och rapporterar till chefen för driftorganisationen. Gruppen består idag av fem medarbetare med huvudfokus på att säkerställa en säker och effektiv drift, underhåll och utveckling av anläggningen och att föra HYBRITs utvecklingsarbete gemensamt med andra forskningsresurser framåt i strävan mot en fossilfri framtid.

Då vi är en liten organisation så är tjänsten en kombination som elanläggningsansvarig, eldriftsledare, elinstallatör och instrumentingenjör. I rollerna ingår ansvaret för att verksamheten inom pilotanläggningen bedrivs i enlighet med arbetsmiljö- och ellagstiftningen. Inom pilotanläggningen finns såväl högspännings- som lågspänningsanläggningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Ansvara för att de elinstallationsarbeten som utförs inom pilotanläggningen uppfyller gällande förordningar och föreskrifter samt uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis
  • Skapa rutiner och arbetssätt för elsäkerhetsarbetet samt ansvara för egenkontrollprogrammet för anläggningen
  • Arbeta praktiskt med el- och instrumentinstallationer i anläggningen
  • Underhåll av befintliga anläggningsdelar med inriktning mot el och automation
  • Arbete med gasanalys, vilket innebär underhåll, kontroll och kalibrering av fasta och mobila processgasanalysatorer

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant högskoleingenjörsutbildning inom elprogrammet eller motsvarande utbildning med längre arbetslivserfarenhet inom området. Du innehar en full auktorisation – A eller auktorisation lågspänning – AL. Det är meriterande om du har andra kunskaper, utbildningar eller behörigheter med inriktning mot processtyrsystem, instrumentering, svagströmsanläggningar eller ställverksarbete.

Som person har du förmåga att självständigt driva arbete framåt, liksom att samarbeta nära de andra kollegorna i teamet. Vi söker dig som arbetar noggrant, strukturerat och med ett elsäkerhetstänk i att allt arbete vid anläggningen kan utföras säkert. Vidare är du ansvarstagande, kan prioritera arbete effektivt samt har erfarenhet av att skapa säkra arbetsrutiner utifrån gällande lagar och föreskrifter.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort är Luleå och skiftarbete kan periodvis förekomma. B-körkort är ett krav.

Mer information:

Kontakta gärna Per Hellberg 070-299 1933 alternativt per.hellberg@hybrit.se

Sista ansökningsdag är: 30 oktober 2020

Skicka din ansökan till: recruitment@hybrit.se

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som till exempel namn, personnummer och adress. Syftet med detta är att kunna behandla din ansökan om jobb hos oss.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Genom att du ansöker om jobb hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas under tiden som rekryteringsprocessen pågår men kommer därefter att raderas.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer varken att delas eller överföras till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta HR på Hybrit. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

 

 

180